Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pokiaľ ste návštevníkom môjho blogu Life is better in Bikinis, odoberateľom newsletter, noviniek z môjho cestovateľského diania, tipov na výlety po Ázií ale aj ostatných kútoch sveta, poskytujete mi svoje osobné údaje (emailovú adresu, meno, priezvisko,…)

Ja vaše údaje spracovávam a za ich bezpečnosť som zodpovedná!

Sľubujem, že vaše údaje dostatečne chránim a podriaďujem sa požiadavkám Nariadeniao ochrane osobných údajov (GDPR).

Momentálne nepredávamžiaden produkt, nieste teda mojim zákazníkom, ale ste návštevníkom blogu. Do budúcna ale predaj vlastných produktov plánujem a preto tento dokument obsahuje aj zásady a práva zákazníkov. Možno sa tým zákazníkom už čoskoro stanete. 🙂

SPRÁVCOM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV JE JULIANA ANTOŽYOVÁ

Správcom osobných údajov je Juliana Antožyová narodená v Košiciach, ktorá prevádzkuje webovú stránku Life is better in Bikinis. Správca vaše údaje spravuje a určuje, ako dlho budú osobné údaje spracovávane a za akým účelom. Vyberá tak ďalších spracovateľov, ktorých ku spracovávaniu využíva.

AKÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME A PREČO

Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým preto, aby sme vám mohli poskytovať čo najkvalitnejší obsah a posielať materiály o cestovaní k danej téme zdarma. Jednotlivé dôvody spracovávania:

  • Kontaktný formulár a komentáre,

V prípade, že sa rozhodnete kontaktovať nás s nejakou vašou otázkou prostredníctvom kontaktného formulára, odpoveď na túto vašu otázku vám pošleme na e-mail ktorý nám do formulára vyplníte. Meno a priezvisko z kontaktného formuálara nám slúžia na oslovenie. V komentároch pod článkami nám udávate meno a e-mail, pričom tieto údaje spracovávame znova na odpoveď a spätnú väzbu na vašu reakciu na náš obsah na webe.

  • E-mailové kampane a newsletter,

Ste čitateľom: E-mailom vám posielame novinky z ciest, akcie a zľavové kódy na nákup na iných eshopoch (napríklad akcie na mojom projekte GadoGado.cz). Spracovávame váš e-mail, sledujeme na čo klikáte v e-maily a aké typy e-mailov od nás otvárate, za účelom lepšieho výberu obsahu, ktorý by vás mohol zaujímať.

Ste zákazníkom: Spracovávame váš e-mail, sledujeme na čo klikáte v e-maily a aké typy e-mailov od nás otvárate za účelom priameho marketingu – zasielanie obchodného zdelenia. Pokiaľ ste našim zákazníkom, zasielame vám novinky z dôvodu oprávneného záujmu, ktorý u vás dôvodne predpokladáme.

  • Súťaže a giveaways

Pokiaľ sa zúčastníte nejakej našej súťaže, spracovávame váš e-mail len za účelom kontaktovania v prípade výhry. Po skončení súťaže váš kontaktný údaj z našejdatabázy vymažeme, pokiaľ nám explicitne nepotvrdíte súhlas so zasielaním ďalších e-mailov.

  • Ebook

V prípade, že sa rozhodnete prihlásiť sa na odber elektronickej knihy k danej konkrétnej téme, ktorú my spracujeme, používame Váš e-mail za účelom zaslania Vám tohto ebooku (elektronickej knihy). Po zaslaní ebooku na Váš email, kontaktné údaje z databázy vymažeme, pokiaľ nám explicitne nepotvrdíte súhlas so zasielaním ďalších e-mailov.

Osobné údaje spracovávame po dobu trvania vášho súhlasu, najdlhšie však 10 rokov od udelenia súhlasu alebo poslednej objednávky.

PREDÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM

Vaše údaje spracováva správca Juliana Antožyová s využitím ďalšieho spracovateľa Martina Kadlčeka z oblasti platformy WordPress, na ktorej je blog Life is better in Bikinis vedený.

Aby sme mohli merať, akp sa vám na našom blogu páči, kde trávíte najviac času a kam klikáte, používame ďalších poskytovateľov služieb pre určité spracovateľské operácie.

Sú to:

Google – Google Analytics pomocou kódu

Facebook – FB Pixel pomocou meriaceho kódu.

AKO NÁS MôŽETE KONTAKTOVAŤ

Nech už na mňa máte akúkoľvek otázku alebo požiadavku, môžete nás kontaktovať na e-mailovej adrese: lifeisbetterinbikinis.juli@gmail.com

PREDÁVANIE VAŠICH DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU

Vaše dáta spracovávame výhradne v Europskej únií alebo v krajinách, ktoré zaisťujú rovnakú úroveň ochrany na základe rozhodnutia Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte niekoľko práv. Pokiaľbudete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: lifeisbetterinbikinis.juli@gmail.com

Máte právo na informácie, ktoré si práve teraz čítate. 🙂

Vďaka právu na prístupnás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám do 30 dní doložíme, aké vaše osobné údaje spracovávame a prečo.

Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo považujete svoje osobné údaje za neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenuosobných údajov.

Právo na obmedzenie spracovávania môžete využiť, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje, domnievate se, že ich spracovávame nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo pokiaľ ste vzniesli námietku proti spracovaniu.

Právo na vymazanie (byť zabudnutý)

Vašim ďalším právom je právo na vymazanie z databázy. Nechceme na vás zabudnúť, ale pokiaľ si to budete priať, máte na to právo. 😞

V takom prípade vymažeme všetky vaše osobné údaje zo svojho systému aj zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na vymazanie potrebujeme 30 dní.

Odhlásenie zo zasielania newsletter a obchodného zdelenia

E-maily s inšpiráciou,článkami či produktami a službami vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.

Pokiaľ zákazníkom ešte nieste, posielame vám ich len na základe vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončit odber našich e-mailovkliknutím naodhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

MLČANLIVOSŤ

Sme povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez vášho súhlasu vaše údaje žiadnej inej tretej strane nevydáme.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov nabývajú účinnosť 25.5.2018

 

Za blog Life is better in Bikinis,

Juliana Antožyová